KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2018

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

VÄLKOMMEN TILL DEAP 

NYHETER

ETT LITET TEKNIKKONSULTFÖRETAG

MED ETT STORT ENGAGEMANG

Deap fire & safety advisors är ett teknikkonsultföretag med fokus på brandskyddsprojektering och riskhantering. Våra medarbetare har en stor teknisk kompetens inom området och många års erfarenhet inom branchen. Hos Deap strävar

vi alltid efter att hålla en hög kvalitet, att vara tillgänglig för dig som kund samt att föreskriva tekniska lösningar med kundens behov och förutsättningar i fokus.

VÅRA TJÄNSTER

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

RISKUTREDNINGAR

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

Deap erbjuder kompletta tjänster åt byggsektorns aktörer när det gäller brandteknisk projektering. Vi medverkar i vår roll som brandkonsulter hela vägen från tidig skiss till färdig byggnad.

Vi på Deap kan bland annat hjälpa dig med tillsåndsansökan och riksutredningar för brandfarlig vara, släckvattenutredningar samt riskanalyser vid fysisk planering.

Tillsammans med entreprenör och verksamhet identifierar vi de brandtekniska risker som kan uppstå under en om-, till- eller nybyggnation och arbetar fram förslag till lösningar och åtgärder.

ANALYTISKT DIMENSIONERING

Vi utför en stor bredd av analytiska dimensioneringar så som bl.a. brandförlopps- och rökfyllnadssimulering med CFD-modell, utrymningsberäkningar, strålningsberäkningar, dimensionering av brandgasventilation och ventilationsbrandskydd (fläkt i drift).

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

Deap kan vid slutbesiktning upprätta entreprenadbesiktningsutlåtande och/eller intyg utförandekontroll brand. Vi kan även upprätta sakkunnigutlåtande i olika former och  har medarbetare som är certifierade enligt Boverket (BFS 2011:17 SAK3).

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Vi på Deap kan hjälpa till med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder.

UTBILDNING

Deap kan erbjuda olika former av kundanpassade utbildningar, exempelvis introduktion och fördjupning i byggnadsteknisk brandskydd för t.ex. entreprenörer eller arkitekter, Hantering brandfarlig vara samt ledningssystem

Vi på Deap stödjer Missing People och Giving People!

DEAP SÖKER DIG!

Det går bra för Deap nu! Vi har massor av pågående projekt samt flera nya spännande uppdrag och söker därför efter en driftig brandingenjör för placering i Göteborg eller Helsingborg. Tror DU det är DIG vi söker? Skicka då ett kort mejl till info@deap.se

SEMESTERTIDER

Under perioden 180716-180806 (vecka 29-31) tar vi semester och då är våra kontor stängda. Vi önskar  alla samarbetspartners och kunder en skön sommar! Vi har även i år skänkt ett bidrag till Giving People som arbetar för barn i ekonominskt utsatta familjer, ett arbete som är extra behövligt inför sommarlovstider

2018-07-06

NYTT UPPDRAG

Deap ska se till att shoppingsugna, eventuella nya ”tv-stjärnor” och vanliga konferensgäster kan sova tryggt i framtiden. Gekås i Ullared bygger nytt

7-våningshotell och konferensanläggning och Deap medverkar i detta som brandprojektör.

2018-11-05