KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

ANALYTISK DIMENSIONERING

I vissa fall kan det vara nödvändigt att uppfylla bygglagstiftningens föreskrifter på annat sätt än vad som anges i de allmänna råden. Ekonomiska, tekniskt funktionella eller estetiska faktorer kan medföra behov av en mer nyanserad värdering av den brandtekniska utformningen. Då utför man en analytisk dimensionering och Deap kan hjälpa till med detta i form av t.ex.:

 

-       Brandförlopps- och rökfyllnadssimulering med CFD-modell

-       Utrymningsberäkningar

-       Strålningsberäkningar

-       Dimensionering av brandgasventilation

-       Ventilationsbrandskydd (fläkt i drift)

-       Rådgivande vid brandteknisk utformning av bärande konstruktion

-       Kvalitativ bedömning baserad på logiska resonemang, statistik, beprövade lösningar, objektsspecifika försök och enklare beräkningar

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER:

RISKHANTERING

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

UTBILDNING

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.

Brandlarm och sprinkler

www.mibos.se

Systemsäkerhet

www.tapora.se