KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

Deap erbjuder kompletta tjänster åt byggsektorns aktörer när det gäller brandteknisk projektering. Vi medverkar i vår roll som brandkonsulter hela vägen från tidig skiss till färdig byggnad oavsett om det är en mindre byggnad eller ett stort komplext projekt. Detta innebär att vi upprättar beskrivningar (brandskyddsdokumentation) och tillhörande brandritningar som beskriver hur aktuella brandskyddskrav uppfylls, både ur myndighetssynpunkt och ur beställare- /brukarperspektiv.

RISKHANTERING

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER:

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

ANALYTISK DIMENSIONERING

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

UTBILDNING

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.

Brandlarm och sprinkler

www.mibos.se

Systemsäkerhet

www.tapora.se