KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

Enligt BBR ska bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser vara ordnade så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand. Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller tas i bruk när byggnads- eller rivningsarbeten pågår, ska åtgärder ha vidtagits för att skydda boende och brukare mot personskador. Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas.”

 

De föreskrifter och allmänna råd som finns i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor gäller i första hand färdigställda byggnader. Dock skall en fastighetsägare eller verksamhetsutövare i en byggnad ha ett skäligt brandskydd och ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Även om det är oklart i vilket skede en byggarbetsplats skall betraktas som en byggnad, så är ett systematiskt brandskyddsarbete ett krav enligt arbetsmiljölagen, och således bedöms det föreligga ett krav på ett systematiskt arbetssätt för att förhindra arbetsskador.

 

Vi på Deap kan, tillsammans med entreprenör och verksamhet, identifiera de brandtekniska risker som kan förväntas uppstå under byggnationen och därefter arbeta fram förslag till lösningar för att minimera riskerna för den befintliga verksamheten.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER:

RISKHANTERING

ANALYTISK DIMENSIONERING

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

UTBILDNING

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.

Brandlarm och sprinkler

www.mibos.se

Systemsäkerhet

www.tapora.se