KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

VÅRA MEDARBETARE

PETER JOHANNESSON, VD

Brandingenjör från LTH som även hunnit bli ekonomutbildad vid universitetet i Lund på vägen från norra ståplats och Rosengård i Malmö. Har verkat som konsult inom brand- och riskområdet i mer än 20 år och har mycket stor erfarenhet av varierande projekt både i Sverige och utomlands, där ledordet alltid varit funktionella lösningar. 

Mobilnummer: 070-77 77 854

DANIEL SÄTERBORN

ELISABETH RYDELL

ANDREAS HANNER

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH. Har under åren jobbat inom en bred front av olika uppdrag med inriktning på brandskydd och riskhantering, t.ex. järnvägstunnlar, biogas-anläggningar, köpcentrum och sjukhus

Mobilnummer: 0730-717 716

 

Civilingenjör väg och vatten från Chalmers med specialinriktning mot brandskydd. Arbetar i huvudsak med brandteknisk projektering, beräkningar över brandgasspridning i  ventilations-system, brandskydd under byggtiden samt systematiskt brandskyddsarbete.

Mobilnummer: 070-329 55 24  

Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från LTH med stor erfarenhet av projekt av varierande karaktär. Arbetar med brandteknisk projektering och beräkningar avseende utrymningssäkerhet, brandspridning och brandgasspridning i ventilationssystem. Certifierad sakkunnig brand i enlighet med BFS 2011:17 SAK3.

Mobilnummer: 0722-17 18 78

Deap är ett nytt (2014) företag, men med erfarna medarbetare. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom brandskyddsprojektering samt risk- och säkerhetshantering. Vi är lokaliserade i Syd- och Västsverige och hanterar uppdrag i hela landet. Vi har vår verksamhet i en bransch som vuxit rejält senaste åren och sakta börjat mogna och bli allt mer likformig, med som vi ser det fler och fler standardlösningar. Vår ambition hos Deap är att vara en drivkraft i denna bransch för att skapa mer verklighetsanpassade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar, baserade på grundläggande brandtekniska principer och beräkningar.

 

För dig som kund är vår målsättning att kunna erbjuda dig en komplett service inom detta område. Våra ledord för detta är alltid kompetens, lyhördhet och flexibilitet, där den personliga kontakten är en mycket viktig hörnsten.

OM OSS

VD/delägare, utgår från Göteborg/Malmö

Delägare, utgår från Göteborg

Delägare, utgår från Göteborg

Epost till samtliga medarbetare är förnamn.efternamn@deap.se

Delägare, utgår från Helsingborg

ANDERS NILSSON

Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering från LTH. Arbetar med brandteknisk projektering samt med brandtekniska beräkningar inom rökfyllnad, utrymning och ventilation.

Mobilnummer: 0725 - 11 70 77

Utgår från Helsingborg

ANDERS NILSSON

Utgår från Helsingborg

ALEXANDER LINNÉR

Brandingenjör från LTH med påbyggnadsutbildning inom räddningstjänst (RUB). Arbetar mestadels med byggnadstekniskt brandskydd men även med olika typer av beräkningar som rökfyllnad, utrymning, ventilation och strålning

Mobilnummer: 0706-977 022

Utgår från Göteborg

ROBIN FLYGMARK

Brandingenjör från LTU med bakgrund från större internationella konsultföretag. Arbetar främst med brandteknisk projektering, har specialiserat mig mot komplexare byggnadstyper såsom sjukvårdsbyggnader, tillverknings-industrier etc. Har även erfarenhet från ryska brandskyddsregler. Certifierad sakkunnig brand i enlighet med BFS 2011:17, SAK 3.

Mobilnummer: 0730-77 60 33

Utgår från Göteborg

Brandingenjör från LTH som främst arbetar med brandteknisk projektering samt med beräkningar avseende utrymningssäkerhet, rökfyllnad och strålning

Mobilnummer: 0702-68 55 32

Utgår från Helsingborg

GUSTAV HAHLIN