KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

RISKHANTERING

Risker är en del av livet. Att undvika allt risktagande kan resultera i minskad effektivitet, stagnerande utveckling och utebliven vinst.

 

Det är här som riskhantering, risk management, kommer in. Riskhantering omfattar den systematiska processen av att förstå, utvärdera och reducera risken av en oönskad händelse som får oacceptabla, negativa konsekvenser. Syftet är i grunden att sträva mot ett robust samhälle, oavsett om det handlar om etablering av farlig verksamhet nära ett bostadsområde, förtäta samhället kring transportleder för farligt gods eller minimera stilleståndstider i industrin.

 

Deap tillhandahåller flera tjänster inom området riskhantering:

 

-       Riskutredning vid hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt LBE osamt vara stöd vid eventuell tillståndsansökan

-       Riskanalyser vid fysisk planering enligt PBL

-       Riskanalys baserad på verksamhet t.ex. enligt LSO

-       Organisatoriska uppbyggnader och ledningssystem och tillhörande verktyg som t.ex. incidentrapportering

-       Släckvattenutredning

-       Insatsplanering

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER:

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

ANALYTISK DIMENSIONERING

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

UTBILDNING

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.

Brandlarm och sprinkler

www.mibos.se

Systemsäkerhet

www.tapora.se