KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Enligt ”Lag 2003:778 om skydd mot olyckor” finns krav på att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i sådan omfattning som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vi kan vara behjälpliga med inventering och statusbedömning av Ert befintliga brandskydd och utifrån detta upprätta beskrivningar och brandritningar. Vi hjälper er att utveckla en åtgärdsplan, både för tekniska och organisatoriska åtgärder och vi på Deap hjälper er hitta en nivå och system anpassat för just er verksamhet. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och vi på Deap hjälper er hitta en nivå och system anpassat för just er verksamhet.

RISKHANTERING

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER:

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

ANALYTISK DIMENSIONERING

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

UTBILDNING

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.

Brandlarm och sprinkler

www.mibos.se

Systemsäkerhet

www.tapora.se