KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

UTBILDNING

Brandskydd, riskhantering och säkerhetsarbete är områden där det är viktigt att känna till grunderna för att kunna fatta rätt beslut. Lägg där till att detta är områden där samhällets krav ständigt förändras och nya tekniska lösningar hela tiden utvecklas. Deap specialiserar sig på dessa områden och kan erbjuda olika former av kundanpassade utbildningar. På så vis kan ni dra nytta av vår kunskap vilket ger er ett försprång till era konkurrenter eller helt enkelt ändrar ert sätt att se på och angripa dagliga frågor som rör brandskydd och riskhantering.  

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER:

RISKHANTERING

BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN

ANALYTISK DIMENSIONERING

BRANDTEKNISK PROJEKTERING

BESIKTNING OCH SAKKUNNIGUTLÅTANDE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

För att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar har vi ett väl etablerat och nära samarbete med några samarbetspartners.

Brandlarm och sprinkler

www.mibos.se

Systemsäkerhet

www.tapora.se