KONTAKTA OSS

DEAP AB © 2015-2019

GÖTEBORG

Kristinelundsgatan 16

411 37 Göteborg

 

HELSINGBORG

Kullagatan 8

252 20 Helsingborg

MALMÖ

Box 1058

212 10 Malmö

info@deap.se

031 - 14 14 10

VI PÅ DEAP

Klicka på bilderna för kontaktinfo

VÅRDBYGGNADER

Några av de sjukhusbyggnader samt äldreboenden där vi medverkat i projekteringen.

ALINGSÅS LASARETT

Brandteknisk projektering inklusive analytisk dimensionering m.h.t. byggnadsteknisk klass Br0, samt utförandekontroll brand vid etappvis överlämning av lokaler. Totalt ca 22 000 m2 berörd yta omfattande IVA, post-/preop, lokaler för avancerad vårdbehandling samt utbildningslokaler och restaurang.